Градини, Лозя, Вино

Техника и човешка грижа

Ние, в Градини и лозя „Капатово“, сме убедени, че грижата, която човек полага е най-ценното, от което овошките и лозята ни имат нужда. За да улесним работата на членовете на нашия екип инвестирахме в разнообразна и качествена селскостопанска техника.

Като част от процеса на инвестиции към активите на дружеството добавихме: складова база, опаковачносортировачна база, търговска база.

Освен всичко необходимо за ежедневното обслужване на стопанството и насажденията, закупихме и специални машини за предотвратяване на осланяване – фростгардове.

За да отговорим на изискванията на нашите клиенти и на търговците вложихме средства в специална сортировачна машина за череши, както и хидрокулер за охлаждане на продукцията.

Изградихме и капково напояване, което обхваща всички трайни насаждения.

Продукцията се съхранява в девет хладилни камери с общ обем 1200 кубически метра.

Стопанството разполага и със собствен транспорт.