Градини, Лозя, Вино

Лозя

vineyards
Градини и лозя „ Капатово“ имат 174 декара собствени лозя – 104 декара лозови масиви в плодоотдаване и 70 декара млади лозя. Предстои засаждане на нови 20 декара.

Сортовете са подбрани след внимателно проучване на качествата на почвата и климатичните особености. Посадъчният материал е закупен от френската фирма „Гийом“.

Лозята са част от семейно имение, където насажденията получават ежедневни грижи, с цел постигане на максимално качество на реколтата.

Изградена е система за капково напояване, която обхваща всички 174 декара и дава възможност за реакция при климатични аномалии и драстични засушавания.