Закупихме хидрокулер за охлаждане на продукцията от череши

IMG_6977

Удължаването на живота на селскостопанската продукция и запазване на вкусовите й качества ни мотивираха да инвестираме в хидрокулер.

Хидрокулерите са специални съоръжения за охлаждане на плодове и зеленчуци. За сега в градини и лозя „Капатово“ използваме хидрокулера основно за охлаждане на продукцията от череши. През специална поточна линия се пускат щайгите с току що набрани череши. При преминаването през хидрокулера те са обливани от студена вода.

Този процес на охлаждане е гаранция за запазване на свежестта и качеството на черешите.

Технологията на хидрокулерите дава възможност да се избегнат наранявания, свиване, загуба на тегло, загуба на вкусови качества. След измиване и охлаждане в хидрокулера, температурата на черешите достига +2°C .
Охлаждането позволява безпроблемно сортиране и транспортиране, като плодовете запазват качествата си, за да бъдат оценени от крайните клиенти.